Mirte Dilközem Özellikleri ?

Mirte Dilközem Özellikleri
→ Aynı anda tüm beyin alanlarına müdahale der.
→ Bireyin tüm gelişim alanlarını hedef alır.
→ Tüm farklı tanılı gruplara çözüm üretir.
→ Tüm yaş grubunu hedef alır.
→ Büyük yaş grubu ile küçük yaş grubu bireyler farklı merkezlerde eğitim görür. (Aynı merkezde eğitim görmezler.)
→ Tüm özelliklerini ve ilkelerini Nörobilime (Sinir bilime) dayandırır.
→ Sistemler piramidi özelliğinden sapmadan her yıl güncellenen bir özel eğitim modelidir.
→ Nörobilimdeki gelişmeleri kendine referans alır.
→ İlkelerini uygulamak için üretim yapar. (Çevre, materyal gibi).
→ Bilimsel diğer özel eğitim teknikleri önemser ve kullanır.
→ Model 5 (beş) temel ilke sistemi, 4 (dört) destekleyici alt ilke sistemi, 2 (iki) temel kanun sistemi ve 1 denetim sisteminden meydana gelir.
→ Doğru bir yer ilkesiyle onlarca farklı eğitim ve terapi birimlerinden oluşur.
→ Doğru materyal ilkesiyle kendine özgü yüzlerce materyallere sahiptir.
→ Doğru personel ilkesiyle personellerini eğitir ve sürekli güncel bilgileri edinmeleri sağlar.
→ Doğru teknikler ilkesiyle onlarca kendine özgü eğitim ve terapi protokollerine sahiptir.
→ Doğru miktar ilkesiyle özel gereksinimli bireye ihtiyacı olduğu kadar eğitim verdirtir.
→ Doğru değerlendirme alt ilkesiyle doğru teşhis doğru eğitim denklemine sahiptir.
→ Doğru zaman alt ilkesiyle özel gereksinimli bireylere erken müdahale etme olanağına sahip.
→ Doğru program alt ilkesiyle bireyin ihtiyacına göre doğru program yapılmasını sağlar.
→ Doğru aile alt ilkesiyle aileleri eğiterek çocuklarıyla doğru ve gerekli etkileşim kurmalarını sağlar.
→ Güncelle kanunuyla nörobilimin güncel ilerlemesiyle kendini günceller.
→ Üret kanunu ile ihtiyaç duyduğu fiziksel ortamı ve materyalleri temin eder.
→ Denetim sistemi sayesinde tüm temel ilkelerini, alt destekleyici ilkelerini ve 2 temel kanunun sistemlerini profesyonelce işleyişlerini sağlar.
→ Tanı ve değerlendirme komisyonuyla dünyanın ilk teşhis koyan özel eğitim ve dil konuşma modelidir.
→ Türkiye’nin ilk ve tek özel eğitim modelidir.
→ Türkiye’nin ilk ve tek dil konuşma bozuklukları terapi modelidir.
→ Türkiye’nin ilk ve tek mülti disiplinli özel eğitim modelidir.
→ Türkiye’nin ilk ve tek Otizm erken müdahale modelidir.
Dünyanın ilk ve tek en geniş kapsamlı özel eğitim ve dil konuşma bozuklukları terapi

support call
support call