Mirte Dilközem Nedir ?

Tanım:
Bilişsel, Dil-Konuşma, Psiko-motor, Sosyal-Duygusal, Öz bakım, Günlük yaşam becerileri, akademik gelişim alanlarında yaşına paralel gelişim göstermeyen bireylerin gelişim geriliğini gidermek veya en aza indirmeyi hedefleyen beynin bilgiyi işleme (öğrenme) stratejisine dayanan, multi disiplinli, bütüncül beyin temelli bir özel eğitim ve dil konuşma modelidir.
Tüm özel gereksinimli bireylere yaş sınırı gözetmeksizin ancak bulundukları yaş dönemlerine özgü protokol terapi ve eğitimi uygulayan beyin temelli bir özel eğitim modelidir.
Özel eğitim ve dil konuşma bozuklukları çalışma alanında Çevreyi, materyalleri, personelleri, eğitim ve terapi teknikleri ve verilen eğitim miktarlarını yeniden düzenleyen bütüncül beyin temelli bir özel eğitim ve dil konuşma modelidir.
Dil konuşma bozukluklarında ve özel eğitimde erken çocukluk müdahale modelidir.
Bu tanımdan anlaşıldığı gibi MİRTE-DİLKÖZEM tüm gelişim alanları hedef alır ve geliştirir.

Multi disiplinli bir eğitim modelidir. Dil konuşma bozuklukları ve özel eğitim alanında faaliyet yürütür.
Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde bütüncül beyin anlayışıyla Tamamen işlevsel nörobilime dayanır.

support call
support call