Özel Eğitim

Özel eğitim nedir?
Özel eğitim: Yaşıtlarına oranla gelişimsel geriliği veya gelişimsel fazlalığı olan bireylere özel olarak yetiştirilmiş uzmanların özel olarak hazırladığı programlar ile özel yöntemler ve materyaller kullanarak verilen eğitimdir.

Kimler özel eğitim almalı?
Yapılan pedagojik değerlendirmeyle test/ölçek sonucu yaşına paralel gelişim göstermeyen bireyler özel eğitim almalıdır.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler özel eğitim almak için tanı / teşhis sonucunu bekelemeli mi ?
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler pedagojik test sonucuna göre hemen özel eğitime başlayabilir. Vakit kaybetmemek için bir tanı almayı beklemek zorunda değildir. Eğitim sürecinden önce teşhis konulma fırsatı olmayan bireyler vakit kaybetmeden resmi teşhis alabilecekleri yerlere başvurmalı.

Bir bireyin özel eğitim ihtiyacı ne kadardır?
Bu miktar tamamen bireyin gelişimsel düzeyine göre farklılık göstermektedir.

Yoğun bireysel özel eğitim nedir?
Özel eğitime ihtiyacı olan bir bireye her gün bireysel yoğun eğitim verilmesidir. Genellikle ayda 80, 60 veya 40 seans şeklinde değerlendirilir.

Genellikle hangi tanı grubundaki bireyler yoğun bireysel özel eğitime ihtiyaç duyarlar?

- Aşağıdaki tanı grubunda olan bireyler yoğun bireysel özel eğitime ihtiyaç duyarlar.
- otizm spektrum bozuklukuğu (osb)
- down sendromu
- yaygın gelişimsel bozukluk
- serebral palsy (sp)
- serebral kreatin eksikliği sendromu.
- mental reterdasyon.
- angelman sendromu.
- görme yetersizliği.
- havale (havaleden kaynaklı gelişim geriliği) .
- hidrosefali.
- işitme yetersizliği veya koklear implant.
- ortopedik yetersizlik.
- pierre robin sendromu.
- rett sendromu.
- williams sendromu.

Tek bir öğrenciden mi yoksa birçok öğreticiden mi özel eğitim alınmalı?
Özel gereksinimli bireylerin genellikle birçok disipline ihtiyacı olduğundan kaynaklı aynı anda birçok branştan özel eğitim almalı.

Hangi mesalek elemanları özel eğitim verebilir?
- çocuk gelişimci (dört yıllık lisans mezunları).
- çocuk gelişimi uzmanı.
- özel eğitim uzmanı.
- psikolog.
- uzman veya usta öğretici.
- odyolog.
- dil konuşma terapisti.
- okul öncesi öğretmeni.
- görme engeliler öğretmeni.
- işitme engeliler öğretmeni.
- özel eğitim sinif öğretmeni.
- rehber öğretmen.
- branş öğretmenleri (müzik, resim, beden eğitimi, iş ve teknik eğitimi).
- zorunlu olmayan diğer personeller ( ergoterapist, anaokulu öğretmeni ) .

Kaynakça;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705-2.htm özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim Prof.Dr.Necate BAYKOÇ
akkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., Özbek, A. B. (2019). Okul öncesinde özel gereksinimli olan ve normal gelişen çocukların sosyal kabul düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 18 (2), 521-538. doi: 10.17051/ilkonline.2019.
Laçin, E., Guldenoğlu, B., & Kargın, T. (2018). Examining the morphological awareness of deaf Turkish readers. Kastamonu Education Journal, 26(3), 653-660.
This article was downloaded by: [University of Canterbury]
On: 08 September 2011, At: 20:01
Publisher: Routledge
Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered
office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK
International Journal of Disability,
Development and Education
Turkish Journal of Special Education Research and Practice.
Hacettepe üniversitesi, sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi bölümü .
This article was downloaded by: [University of Canterbury]
On: 08 September 2011, At: 20:01
Publisher: Routledge
Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered
office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK
International Journal of Disability,
Development and Educatio

 

Günlük Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi

İNCELE

Duyu Bütünleme

İNCELE
support call
support call